logo

Chrámový zbor sv. Imricha

farnosť Bytčica

__________________________________________________________________________
č. názov piesne kúpiť podklady
1611 Krédo I. - pastierske
2629 Sanktus IX. - slávnostné 3
3TAIZÉ: Prosíme ťa, Bože e-shop
4662 Kyrie A (prešovská emparchia)
5Tys cesta
6Keď kľačím pred tebou
7S láskou Kristovou chceme niesť
8Sme z rôznych strán
9Zvelebujte Pána ľudské srdcia e-shop
10Velebí s radosťou duša moja Pána
11Znej pieseň Márii
12Keď Ježiš sladký
13Láska je trpezlivá
14Bola vľúdna i ľúbezná … Matka
15TAIZÉ: Moja múdrosť / El Senyor
16Mária, Matka bolestná e-shop
17Nad slnko jasnejšia e-shop
18Boh je láska (kanón)
19TAIZÉ: Chváliť Pána chcem / Bless the Lord e-shop
20Duch nášho P.Krista
21TAZÉ: Veni Sancte Spiritu
22Spievam Ti, Mária, pieseň
23TAIZÉ: Spievaj Pánovi
24TAIZÉ: V Bohu je moja spása
25Ježiš žije
26Božia láska je tak krásna
27Hľa ide Pán Ježiš e-shop
28Kam môžem ujsť, Pane
29Dobre je nám s Tebou
30Abba Otče
31TAIZÉ: Dobrorečíme Pánovi / Confitemini Domino
32TAIZÉ: Glória in excelsis Deo (vianočná)
33Privítať chcem ťa,Pane+vian.žalmy
34Duch nášho Pána
35Poslal Boh anjela
36Kríž je znakom spásy
37Ave Maria
38Boh - láska (Objímaš nás láskou)
39Povedz ľuďom, že mám ich rád
40670 Glória (jednoduchá zostava)
41TAIZÉ: Vstal z mŕtvych Kristus
42TAIZÉ: Christus Resussexit
43Otčenáš 637, Kyrie 657, Agnus 703
44TAIZÉ: Nebojte sa, radujte sa
45Prosíme, načri
46K tebe volám v púiesni, Panna Mária
47Angelus pastoribus
48Uspávanka Vinoc
49Keď sa Kristus zrodil
50Keď sa Kristus rodí
51Kráľovná nebies
52Vďaka
53Celú noc rybári e-shop
54TAIZÉ: Laudate omnes gentes e-shop
55Svetlo
56Ježišu, prosím ťa, pomôž mi
57Óda na Máriu
58My v objatí bratskej lásky
59Svätý Imrich
60Na svete pôsobí e-shop
61Radujme sa, s nami Pán
62Stratila sa kdesi ovca
63TAIZÉ: Gloria Patri et Filio (Sláva buď…)
64TAIZÉ: Adoramus te, o, Christe (Klaniame sa ti...)
65TAIZÉ: Blízko je Pán / Wait for the Lord
66Mladá deva z rodu Dávida
67Všetkých volá Vás
68Iba ty
69Vždy je s nami
70TAIZÉ: Laudate Dominum
71Ó, Pane, môj Bože
72Ó. Pane, zostaň s nami
73Pán je môj pastier
74Príď k nám Duchu -sekvencia
75S Petrom a Ondrejom
76Svätá Mária
77Teba, Bože, chválime
78V dedinôčke stojí
79V tichú noc nás budí hlas
80Vianočná omša - Makarius
81Glória 702 - veľkonočná
82Môj Pán všetkých zvolá
83Kto je pre mňa Ježiš
84Ty poznáš...
85TAIZÉ: Benedicimus te (Velebíme ťa)
86O krásna pani nebies
87Márnotratných synov
88On je kráľov kráľ
89Nech ten chrám
90Prijmi Matka v náruč dietky
91Dobrorečíme Ti
92Pán zastavil
93Všade vôkol vždy nájdem Ťa
94Večerný zvon
95Po matke zdedený
96O matka Pána
97Kňaz je druhý Ježiš
98Pochválen Bud Ježiš Kristus
99Stavaj starý, Kubo
100Dieťa malé
101Veselé vianočné hody
102Spasiteľ náš
103Tajomné ticho
104Tam pred tvoju tvár
105Locus iste e-shop
106L.Berky: Vian.omša
107Chválim ťa, živý chlieb e-shop
108Matka presvätá
109Caccini: Ave Maria
110TAIZÉ: Spievaj pieseň novú dnes (Sing dem herrn)
111Chlieb, ktorý sa premieňa
112Veliký Bože náš
113J.J.Ryba: Vian. omša
114TAIZÉ: Ubi caritas
115Nech rúcho sa ti skvie
116Prikázanie nové Vám...
117Vianočná omša Šálek 1939
118Vianočná omša Ďumbier 1933
119The first Noel
120O holy night
121Panis angelikus
122TAIZÉ: Nada te turbe e-shop
123Deck the halls / Skrášlime si domy... e-shop
124Mozart - Uspávanka e-shop
125Pod tvoju ochranu
126Obnovme sa v duchu (Stanislav Šurin)
127TAIZÉ: Domine Deus e-shop
128Buď vždy pozdravená e-shop
129Skúste a presvedčte sa... šťastný človek
130Radost sja nam javliajet e-shop
131Nebo i zemľa e-shop
132Koli jasna zvizda e-shop
133Bog sja narodiv e-shop
134Slávny si Bože
135On vstal z mŕtvych
136Vstal, vstal, z mŕtvych vstal
137Dona nobis
138Boh, pokoj náš (He is Our Peace)
139Amen - trojité
140Bože, čos ráčil (JKS)
141Kresťan, rád na Skalku putuj (JKS)
142Veľký kňaz k nám dnes prichádza (JKS)
143Nech vzmáhajú sa v nás tri čnosti e-shop
144Hark! the Herald Angels Sing (---vianočná---)
145Joy to the World (---vianočná---)
146Čujte, čujte, pastieri (---vianočná---) e-shop
147Búvaj, môj Ježiško (---vianočná---) e-shop
148Ach, Bože roztomilý (---vianočná---) e-shop
149Zvony sa nám rozjasali z veží (---vianočná---) e-shop
150Mesto spí (---vianočná---) e-shop
151Táto noc presvätá (эта ночь святая)
152Zvony (Ding! Dong!)
__________________________________________________________________________

Juraj Kubek | adr.: Pažite 11, 010 09 Žilina | mob.: 0908 255 655 | mail: Juraj.Kubek@gmail.com